Pohyb

Můžeme změnit své pohybové stereotypy - prožít život s lehkostí

Cvičení s individuálním přístupem

Při cvičení se věnujeme jednotlivým částem s ohledem na správnou posturu a nastavení těla. Volba cvičení vyplývá z cíle, kterého chceme dosáhnout.

Zaměřujeme se na mobilitu, pružnost a stabilitu v jemném i dynamickém pohybu.

Cílem je vnímat své tělo z jiného pohledu, nechat přirozeně plynout dech i pohyb a uvolnit přebytečné napětí.


  • Zdravotní i kondiční cvičení zaměřené na zdravotní aspekty či obtíže
  • Individuální terapie - pohybové stereotypy, mobilita v kloubech, mobilita hrudníku, dech a bránice, pánevní dno, pružnost fascií, lokomoce, diastáza...
  • Cvičení v malých skupinkách (2 - 4 osoby)
  • Spiraldynamik ® 3D fyzioterapeuticko-pohybový koncept - fyziopedagog
  • DNS terapeutický pohybový koncept - sportovní kurzy podle prof. Koláře
  • Feldenkrais, Mindfulness, cvičení podle L. Mojžíšové
  • Jóga - Fasciální jóga, Spiraljoga, Mindfuljoga, jóga s prvky Iyengar jógy...
  • On-line relaxační cvičení vedené hlasem