Pravidla účasti na skupinových a individuálních lekcích a dalších akcích


OBECNÁ PRAVIDLA

 • Choďte, prosím, včas - alespoň 5 min před začátkem lekce.
 • Doporučujeme pohodlné oblečení, které dovolí volný pohyb.
 • Vypněte si, prosím, své mobilní telefony.


DISKRÉTNOST A DŮVĚRNOST


ZDRAVÍ

 • Skupinové lekce jsou pro obecně zdravé lidi.
 • Metody a techniky praktikované ve skupinových lekcích zahrnují fyzioterapeutická cvičení a cvičení na podporu duševního zdraví. I když jsou tato cvičení pozorně vybírána tak, aby podporovala fyzické i duševní zdraví a well-being, tyto skupinové lekce nenahrazují individuální terapii či zdravotní péči.
 • Lektorka nabízí modifikace většiny cviků, takže většina lekcí je vhodná pro všechny úrovně fyzické zdatnosti. Každý klient ve skupině však nese odpovědnost za naslouchání svému tělu a k upravení či zastavení praxe v případě bolesti.
 • V případě vážných či akutních zdravotních potíží (fyzických či duševních) musí klient konzultovat vhodnost praxe s lektorkou a informovat ji o případných změnách ve zdravotním stavu. Klient by se měl poradit o svém zdravotním stavu a vhodnosti účasti na lekci se svým zdravotním odborníkem před zahájením účasti.
 • Klient bude vyzván ke sdílení jeho/jejího zdravotního stavu - fyzického i duševního, z důvodu nastavení vhodné praxe.
 • Klient souhlasí s tím, že zruší lekci v případě, že se nebude fyzicky či duševně cítit dobře.
 • Lektor si vyhrazuje právo zrušit lekci v případě, že se nebude fyzicky či duševně cítit dobře.


Je vyhrazeno právo na změnu podmínek, cen a časů.


Platební podmínky a podmínky rušení akcí


PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Na základě dohody o počtu lekcí bude vystaven klientovi daňový doklad.
 • Faktura musí být klientem zaplacena bankovním převodem dle data splatnosti.
 • V případě předplacení individuálních lekcí, musí klient tyto lekce využít v časovém horizontu 3 měsíců od data první lekce, kromě prázdnin a pokud se lektorka s klientem nedohodne jinak.


PODMÍNKY RUŠENÍ AKCÍ

 • Klient může lekci zrušit 24 hodin předem bez poplatku.
 • Lekce, které klient zruší méně než 24 hodin předem, budou započítány v plné výši.
 • Předplacené lekce nelze finančně refundovat.


WORKSHOPY & KURZY & RETREATY (akce)

 • Klient se může zaregistrovat na akci dle registračních instrukcí, které budou oznámeny s informacemi o akci.
 • Klient zavazuje uhradit cenu ve výši uvedené v popisu jednotlivých služeb, dle stanovených termínů, způsobu platby a pokynů uvedených v potvrzovacím emailu, který klient obdržel při registraci.
 • Klientova registrace není platná do plného uhrazení celé částky.


PODMÍNKY RUŠENÍ AKCÍ

Tuzemské víkendy probíhají ve spolupráci s vybraným ubytovatelem, který je klientovi doporučen. Storno Tuzemských víkendů za ubytování se řídí výhradně dle storno podmínek subjektu poskytujícího ubytování. Storno podmínky za lektorské služby se řídí storno podmínkami níže. Své místo lze také převést na jinou osobu.

Pro výpočet storno poplatků je rozhodující čas zrušení registrace a počet dní před zahájením rezervované a uhrazené služby, a to takto:


 • Více než 60 dní:   100% ceny vráceno
 • Méně než 59 dní a více než 15 dní:   50 % ceny vráceno
 • Méně než 15 dní :   0% ceny vráceno